Gepubliseer in Gratis,Lewensvaardighede

Gratis Les oor Selfbeeld

downloadswlf

Leerders het soms die idee dat Lewensvaardighede lesse vervelig moet wees. Deur meer moeite sal hierdie lesse vir onderwysers en leerders meer genotvol kan wees.

Ek stel gereeld PowerPoints op vir lesse en sal graag my lesse deel met lesers.

Hierdie was ‘n kwartaal 1 Lewensvaardighede les oor Selfbeeld. Die les is baie opsommend en kan baie meer verwerk word. Gee aan leerders die geleentheid om hulle vrese en persepsies te deel. Veral leerders van gr6 en ouer het die behoefte om met iemand te praat oor wat hulle ervaar in die lewe. Laat jou klaskamer hul veilige hawe wees waar hulle met vrymoedigheid hul selfbeeld kan opbou.

Selfbeeld

Gepubliseer in Wiskunde

Optel van desimale getalle

Die metode waar leerders getalle onder mekaar neerskryf om op te tel moet gereeld hersien word. Leerders moet seker maak dat Ene onder mekaar staan, Tiene, Honderde, ens. Nou moet hulle ook fokus op die komma wat altyd ondermekaar moet bly en hulle moet onthou dat nulle agter kommas bygevoeg kan word.

Optel van desimale

Met wiskunde is meer voorbeelde altyd ‘n goeie idee. Gee vir jou leerders ekstra somme vir na skool. Moet dit nie aan HUISWERK koppel nie, maar eerder as aanvulling vir leerders. Hiermee wil ek voorstel dat ekstra werk (enigiets wat nie deel van die vasgestelde beplanning is nie) nie verpligtend moet wees nie, maar gee eerder vir leerders die opsie om op hul eie te besluit om harder te werk.

Sommiges laat dit gaan, maar daar is altyd so een of twee wie jou sal verbaas met hul vasberade houding om die werk onder die knie te kry. Plus, jou top student word nie gou verveeld nie!